Regulamin promocji "Kup więcej zapłać mniej"

Regulamin Akcji Promocyjnej
„Kupuj więcej, płać mniej -15%, -25%, -35%”
Ważny od dnia 14.05.2021 r. do dnia 26.05.2021 r.

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej obowiązującej jest Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 75.
2. Klienci, którzy w dniach 14.05.2021 r. - 26.05.2021 r. dokonają zakupów poprzez stronę www.cornette.pl upoważnieni są do skorzystania z promocji „Kupuj więcej, płać mniej -15%, -25%, -35%”
2a. Klient, który dokona zakupu za kwotę minimum 300 zł., upoważniony jest do otrzymania rabatu w wysokości -15%.
2b. Klient, który dokona zakupu za kwotę minimum 400 zł., upoważniony jest do otrzymania rabatu w wysokości -25%.
2c. Klient, który dokona zakupu za kwotę minimum 500 zł., upoważniony jest do otrzymania rabatu w wysokości -35%.
3. Towar objęty promocją podlega wymianom i zwrotom zgodnie z regulaminem wymian i zwrotów.
4. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu.
5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi
6. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia akcji promocyjnej w każdym momencie.